tel.: +48 693 110 146

Programy dla hoteli

X2Hotel - służy do obsługi recepcji hotelowej w oparciu o funkcje programu X2Manager wzbogacony o funkcje rezerwacji i pobytów, konto rozliczeniowe gościa, definicje obciążeo hotelowych, oraz kartoteki pokoi, gości i firm.

Dzięki integracji w jednym systemie obsługi recepcji hotelowej, gastronomii i innych punktów sprzedaży (sklepy, imprezy, catering), całe obroty hotelu mogą być ujęte w jednolitych raportach i statystykach.

X2Hotel zapewnia raporty i funkcje specyficzne dla hotelu, takie jak grafik pokoi i stan obłożenia hotelu, lista przyjazdów i wyjazdów, saldo-lista, lista śniadań, statystyki hotelowe, plan sprzedaży, interfejs do centrali telefonicznej, itp. Wspólna z aplikacjami gastronomicznymi X2Kasa, X2manager czy X2Pos jest baza danych, funkcje administracyjne i kasowe.

Oprogramowanie X2Hotel może współpracować z zewnętrznymi systemami obsługi dostępu do pomieszczeń hotelowych w postaci zamków elektronicznych.

Oprogramowanie działa pod systemem operacyjnym MS Windows, w sieci LAN lub na pojedynczym stanowisku, wykorzystując standardowy sprzęt PC uzupełniony o specjalizowany sprzęt do obsługi sprzedaży: ekrany dotykowe, drukarki fiskalne, kuchenne i rachunkowe, zdalne bonowniki "Nano", czytniki kart magnetycznych i kodów paskowych, wagi, dozowniki, szuflady na pieniądze, itp.

X2Hotel znajduje zastosowanie zarówno w małych, średnich oraz dużych obiektach hotelowych.

Duża elastyczność konfigurowania systemu pozwala z powodzeniem stosować go w pensjonatach, motelach i hotelach, szczególnie w obiektach o szerokim zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.

 

Najważniejsze cechy produktu:

 
 • Proste tworzenie i modyfikacja rezerwacji
 • Rezerwacje grup lub pojedynczych osób
 • Graficzna prezentacja rezerwacji
 • Zestawienia obłożenia hotelu
 • Raportowanie rezerwacji
 • Możliwość drukowania diagramu
 • Potwierdzenia rezerwacji
 • Łatwe rozliczanie gości
 • Podgląd bieżącego stanu pokoi
 • Przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy
 • Rozbudowany system uprawnień
 

X2Sys - to program służący do realizowania wydruków fiskalnych, rozchodów magazynowych oraz dba o wykonywanie cyklicznych backupów bazy danych. Program X2Sys jest bezobsługową aplikacją działająca obszarze "Tray" systemy Windows i realizuje następujące zadania:

 • realizowanie wydruków fiskalnych (pełni role serwera wydruków fiskalnych przez sieć),
 • program X2Sys pełni rolę serwera wydruku paragonów fiskalnych,
 • rozchody magazynowe na bieżąco - zawsze wiesz ile masz.

Dzięki mechanizmowi śledzenia sprzedaży on-line program tworzy rozchód magazynowy zaraz po zamknięciu danego rachunku dzięki czemu na bieżąco mamy kontrole nad faktycznym stanem towarów w magazynach. Bezpośrednio dzięki automatycznie wykonywanym kopiom bezpieczeństwa program X2Sys wykonuje backup bazy danych we wskazane miejsca na dysku lub na nośniku zewnętrznym, dzięki czemu dane firmy są zawsze bezpieczne.

 

X2Raport - to program służący do generowania raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników X2System.

Nowoczesny manager firmy pozbawiony możliwości analizy danych, śledzenia różnorakich współczynników czuje się jak ślepiec na drodze szybkiego ruchu. Aby być konkurencyjnym i aby móc reagować natychmiast na to co niesie ze sobą codzienność konieczne jest podejmowanie bardzo szybkich ruchów i decyzji.

Prawidłowa reakcja oparta o prawidłową analizę danych często pozwala utrzymać biznes w czołówce i nie pozwala pozostawić w tyle za innymi. Niejednokrotnie trafne decyzje pozwalają wyprzedzić konkurencję. Gotowe zestawienia zawarte w X2System pozwalają na podejmowanie takich decyzji.

Zdarza się, ze biznes realizuje się w nietypowym środowisku i wtedy konieczna jest analiza dość specyficzna uzyskiwana w sposób indywidualny. Do tego zadania stworzona została aplikacja X2Raport, dzięki której każdy właściciel restauracji baru czy kawiarni może otrzymywać tylko te dane, które go interesują. Wystarczy samodzielnie sprecyzować co nas interesuje i w ramach planu stworzyć taki raport, który te dane będzie nam obrazował. Raporty takie oparte o system autoryzacji X2System mogą być wykorzystywane przez różne działy firmy. Przykładowo, odpowiednie mogą trafiać do działu księgowości, inne do działu marketingu a jeszcze inne do wspólników firmy. Aplikacja X2Raport współpracuje z aplikacją X2Mail co pozwala na tworzenie raportów otrzymywanych na skrzynki pocztowe e-mail. Dzięki temu można cyklicznie, wg własnych kryteriów ustalić, które raporty, kiedy i do kogo mają się wysyłać.