tel.: +48 693 110 146

Programy dla sklepów

X2Manager dla sklepów jest oprogramowaniem służącym do prowadzenia działalności o profilu handlowym, system prowadzi pełną gospodarkę magazynową z podziałem na wiele magazynów i filii. Zawiera również zarządzanie słownikami systemu, rozliczanie finansowe i towarowe a także raportowanie i analizy. Aplikacja stanowi centrum zarządzania całym biznesem handlowym.

System posiada bardzo wygodny system raportów oparty o dziennik bieżących spraw, dzięki czemu informowani jesteśmy na bieżąco o wszystkich zobowiązaniach i należnościach, rezerwacjach oraz zadaniach.

Kolejną zaletą X2Managera dla sklepów jest możliwość pracy on-line, oznacza to iż zarządzanie systemem może odbywać się w dowolnym miejscu z wykorzystaniem sieci Internet.

Nasi programiści zadbali również o system raportowania za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

W oparciu o bardzo wydajny, niezawodny silnik SQL na licencji OpenSource GPL uważamy, że nasz system jest najbardziej wydajnym produktem na rynku polskim.

Dla klientów, którzy cenią sobie zarządzanie własną działalnością w sposób sieciowy aplikacja zawiera wszelkie funkcjonalności umożliwiające bezproblemową kontrolę biznesu.

 

Najważniejsze cechy programu X2Manager dla sklepów

 
 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów:
 • PZ - dokumenty przyjęć z zewnątrz,
 • RW - rozchód wewnętrzny,
 • WZ - wydanie na zewnątrz,
 • MM - przesunięcia międzymagazynowe,
 • AS - róznice inwentaryzacyjne,
 • PD - produkcja
 • KP - kasa przyjmie
 • KW - kasa wyda
 • PR - protokoły różnic,
 • ZWR - dokumenty zwrotów towarowych,
 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży,
 • pozwala tworzyć automatyczny rozchód ze sprzedaży wg receptur w uwzględniueniu zasady FIFO,
 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów,
 • posiada moduł rezerwacji stolików,
 • posiada możliwość graficznej prezentacji sali,
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych,
 • umożliwia porównananie sprzedaży z kosztem,
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców,
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduków,
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych i maksymalnych,
 • prezentuje stany magazynowe,
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych,
 • prezentuje raporty historii artykułów,
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągnietą marżę na każdy dzień i miesiąc,
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty,
 • kontroluje czas pracy kelnera,
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców,
 • umożliwia analize zapotrzebowania na surowce,
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową,
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe,
 • posiada moduł obsługi kart abonamentowych (sprzedaż bezgotówkowa)
 

X2Kasa jest oprogramowaniem dedykowanym dla punktów obsługi sprzedaży(POS) oparciu o intuicyjny interfejs połączony z ekranami dotykowymi (touch screen). Bogaty w funkcje zarządzania rachunkami oraz obsługi klientów.

System został zaprojektowany tak by mógł działać zarówno na systemach MS Windows jak i na systemach Linux (OpenSource), również w technologii LTSP, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów wdrożenia i zapewnienie większego bezpieczeństwa danych.

Najważniejsze cechy programu X2Kasa

 
 

 

 • identyfikacja kelnera kodem lub kartą magnetyczną,
 • zakładanie nowych rachunków na stoły, zmiana obsługi stołu, łączenie lub rozdzielanie rachunków, przekazywanie lub przejmowanie rachunku,
 • stały podgląd rachunku,
 • całość menu na klawiszach bezpośredniego dostępu,
 • graficzna reprezenacja lokalu,
 • możliwość bonowania za pomocą kodu PLU, nazwy towaru,
 • wydruk zamówień na drukarkach zamówień w kuchni i barze,
 • 3 poziomy cen oraz funkcja happy hours (automatyczne przestawianie poziomu cen o zaprogramowanej godzinie),
 • możliwość korekt rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia (z możliwością ustalania rozchodu),
 • możliwość ustalenia kolejności serwowania potrawy,
 • rabaty, obsługa kart magnetycznych stałego klienta (karty rabatowe),
 • modyfikacja potraw - zastąpienie jednego składnika potrawy innym np. frytki zamiast ziemniaków,
 • dodatkowe informacje - wydruk informacji dla kuchni np. bez soli, przysmażone, itd.,
 • różne formy płatności - gotówka, karty kredytowe, czeki,
 • zakończenie rachunkiem wstępnym (do zaakceptowania przez klienta w eleganckich lokalach), paragonem fiskalnym, fakturą,
 • współpraca ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi dostępnymi na polskim rynku
 • możliwość graficznego uskładania stolików metodą drag&drop,
 • możliwość zmiany formy płatności rachunku,
 • możliwość wprowadzania rezerwacji oraz wydruku potwierdzeń i listy rezerwacji,
 • możliwość wprowadzania pozycji rachunku z podziałem na klienta i wyszczególnienie go na rachunku końcowym,
 • możliwość wprowadzania wielu typów płatności do jednego rachunku,
 • możliwość zmiany ceny potrawy,
 • możliwość pracy na wielu rodzajach menu a w każdym menu osobne grupy towarowe
 • zarządzanie kartami abonamentowymi,
 • tryb szybkiej sprzedaży
 • tryb sprzedaży bezgotówkowej
 

X2Sys - to program służący do realizowania wydruków fiskalnych, rozchodów magazynowych oraz dba o wykonywanie cyklicznych backupów bazy danych. Program X2Sys jest bezobsługową aplikacją działająca obszarze "Tray" systemy Windows i realizuje następujące zadania:

 • realizowanie wydruków fiskalnych (pełni role serwera wydruków fiskalnych przez sieć),
 • program X2Sys pełni rolę serwera wydruku paragonów fiskalnych,
 • rozchody magazynowe na bieżąco - zawsze wiesz ile masz.

Dzięki mechanizmowi śledzenia sprzedaży on-line program tworzy rozchód magazynowy zaraz po zamknięciu danego rachunku dzięki czemu na bieżąco mamy kontrole nad faktycznym stanem towarów w magazynach. Bezpośrednio dzięki automatycznie wykonywanym kopiom bezpieczeństwa program X2Sys wykonuje backup bazy danych we wskazane miejsca na dysku lub na nośniku zewnętrznym, dzięki czemu dane firmy są zawsze bezpieczne.

 

X2Raport - to program służący do generowania raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników X2System.

Nowoczesny manager firmy pozbawiony możliwości analizy danych, śledzenia różnorakich współczynników czuje się jak ślepiec na drodze szybkiego ruchu. Aby być konkurencyjnym i aby móc reagować natychmiast na to co niesie ze sobą codzienność konieczne jest podejmowanie bardzo szybkich ruchów i decyzji.

Prawidłowa reakcja oparta o prawidłową analizę danych często pozwala utrzymać biznes w czołówce i nie pozwala pozostawić w tyle za innymi. Niejednokrotnie trafne decyzje pozwalają wyprzedzić konkurencję. Gotowe zestawienia zawarte w X2System pozwalają na podejmowanie takich decyzji.

Zdarza się, ze biznes realizuje się w nietypowym środowisku i wtedy konieczna jest analiza dość specyficzna uzyskiwana w sposób indywidualny. Do tego zadania stworzona została aplikacja X2Raport, dzięki której każdy właściciel restauracji baru czy kawiarni może otrzymywać tylko te dane, które go interesują. Wystarczy samodzielnie sprecyzować co nas interesuje i w ramach planu stworzyć taki raport, który te dane będzie nam obrazował. Raporty takie oparte o system autoryzacji X2System mogą być wykorzystywane przez różne działy firmy. Przykładowo, odpowiednie mogą trafiać do działu księgowości, inne do działu marketingu a jeszcze inne do wspólników firmy. Aplikacja X2Raport współpracuje z aplikacją X2Mail co pozwala na tworzenie raportów otrzymywanych na skrzynki pocztowe e-mail. Dzięki temu można cyklicznie, wg własnych kryteriów ustalić, które raporty, kiedy i do kogo mają się wysyłać.